Audiovizuálne služby

–          Tvorba dokumentárnych filmov

  • nakrúcanie dokumentárnych filmov a divokej prírode

–          Fotografické služby

  • wildlife fotografovanie
  • organizácia workshopov pre fotografov
  • organizácia expedícii pre wildlife fotografov