O nás

Spoločnosť Zamenis, s.r.o. vznikla začiatkom roku 2013. Vznik spoločnosti bol logickým vyústením dovtedajších pracovných a súkromných aktivít majiteľa. Okrem obchodu a marketingu sme sa spolu s kolegami a partnermi začali profesionálne venovať aj poskytovaniu služieb v oblasti environmentalistiky, fotografovania, nakrúcania dokumentárnych filmov a organizovania výstav.