Referencie

Najvýznamnejší zákazníci:

  • YMS, a.s.
  • Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
  • Štátna ochrana prírody
  • Expo Center, a.s.
  • Super ZOO
  • IRISFILM
  • Literárne informačné centrum

Referencie

Environmentálne:

– Monitoring plazov a obojživelníkov na viac ako 200 lokalitách Slovenska (2013-2015)
– Vzdelávacie materiály pre všetky ZŠ (700) západného Slovenska (2016)
– Vzdelávacie prednášky pre deti na školách v rámci celého Slovenska (desiatky ročne)
– Odchyt problémových plazov v rámci celého Slovenska (viac ako 50 ročne)
– Revitalizácie významných lokalít z výskytom plazov (Čabraď, Dobrá Voda, Horné Orešany a iné)
– Publikácia populárno-náučných článkov v médiách (Záhradkár a iné)
– Portál venovaný plazom Slovenska www.plazyunas.com

Audiovizuálne služby:

–          Fotografické služby

  • wildlife fotografovanie (Kostarika, Srí Lanka, Brazília, Slovensko, Maďarsko, Poľsko)
  • organizácia workshopov pre fotografov
  • organizácia expedícii pre wildlife fotografov (Brazília-Pantanal 2009, Kostarika 2011,2014,2017, Maďarsko 2015, Poľsko 2015)

–          Tvorba dokumentárnych filmov

Organizácia výstav:

–         Akvaristicko-teraristická predajná výstava AkvaTera Trnava

–         Akvaristicko-teraristická predajná výstava AkvaTera Trenčín