Environmentálne služby

–          Mapovanie a monitoring plazov a obojživelníkov

–          Monitorovanie zvierat s využitím IoT technológie

–          Tvorba vzdelávacích materiálov o plazoch a ich ochrane

–          Realizácia vzdelávacích prednášok o plazoch a ich ochrane

–          Odchyt problémových plazov v rámci celého Slovenska

–          Revitalizácia a manažment biotopov